De vereniging komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar voor een inspirerende bijeenkomst. Hierbij wordt steeds gezorgd voor een educatief gehalte, dit kan een spreker zijn of bijvoorbeeld een project – en/of bedrijfsbezoek. Door de informele opzet van de bijeenkomsten is er altijd voldoende gelegenheid om bij te praten of elkaar beter te leren kennen, dit alles onder het genot van een hapje en drankje. 

Onze leden samen vormen een representatieve afspiegeling van de vastgoedsector. Door te zorgen voor een juiste mix van kennis, ervaring en persoonlijkheid behoud de vereniging haar authenticiteit en bestaansrecht. Binnen de vereniging wordt kennis en elkaars netwerk actief en vrijblijvend gedeeld. Vanuit een gevoel van saamhorigheid zijn al mooie initiatieven ontstaan.