De leden van de Vastgoedsociëteit komen eens per 2 maanden bij elkaar voor een inspirerende bijeenkomst. Het gezamenlijk doel is kennisvergroting op het vakgebied.
Hierbij wordt steeds gezorgd voor een aansprekend inleider van buiten of een verdieping van een bepaald thema door een eigen lid.
Door de informele opzet van de bijeenkomsten is er altijd voldoende gelegenheid om bij te praten of elkaar beter te leren kennen, dit alles onder het genot van een hapje en drankje.
Daarnaast vindt er een keer per jaar een meerdaagse excursie plaats in binnen- of buitenland.

Onze leden samen vormen een representatieve afspiegeling van de verschillende disciplines die werkzaam zijn in de vastgoedsector. De juiste mix van kennis, ervaring en persoonlijkheid onder de leden staat garant voor een evenwichtige verdeling van aandacht voor én over het gehele vakgebied.
Binnen de vereniging wordt kennis en elkaars netwerk actief en vrijblijvend gedeeld. Vanuit dit gevoel van saamhorigheid zijn al mooie initiatieven ontstaan.