Vastgoed_deKempen

WELKOM

BIJ VASTGOEDSOCIËTEIT
DE KEMPEN!

Het netwerk voor vastgoedprofessionals werkzaam in de Kempen, Noord-Brabant


NIEUWSGIERIG?

MAAK UW INTERESSE KENBAAR

WAT DOEN WIJ

De leden van de Vastgoedsociëteit komen eens per 2 maanden bij elkaar voor een inspirerende bijeenkomst. Het gezamenlijk doel is kennisvergroting op het vakgebied.
Hierbij wordt steeds gezorgd voor een aansprekend inleider van buiten of een verdieping van een bepaald thema door een eigen lid.
Door de informele opzet van de bijeenkomsten is er altijd voldoende gelegenheid om bij te praten of elkaar beter te leren kennen, dit alles onder het genot van een hapje en drankje.
Daarnaast vindt er een keer per jaar een meerdaagse excursie plaats in binnen- of buitenland.

WIE ZIJN WIJ

Onze leden samen vormen een representatieve afspiegeling van de verschillende disciplines die werkzaam zijn in de vastgoedsector. De juiste mix van kennis, ervaring en persoonlijkheid onder de leden staat garant voor een evenwichtige verdeling van aandacht voor én over het gehele vakgebied.
Binnen de vereniging wordt kennis en elkaars netwerk actief en vrijblijvend gedeeld. Vanuit dit gevoel van saamhorigheid zijn al mooie initiatieven ontstaan. 

AGENDA

01-02 | mr. Pauline Wedemeijer | Reguliere bijeenkomst: mr. Pauline Wedemeijer geeft een presentatie met betrekking tot 

29-03 | Jaarvergadering | Algemene ledenvergadering met rekening en verantwoording over 2018 en de begroting 2019 alsmede de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

24-05 | mr. Tom Jeltema | Reguliere bijeenkomst: mr. Tom Jeltema, advocaat bij TRC Advocaten te Veldhoven en gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht, bestuursrecht en agrarisch recht neemt ons mee in een nadere beschouwing van de recente ontwikkelingen op juridisch vlak binnen ons vakgebied.

12-07 | Zomer BBQ | We vieren de naderende bouwvak-vakantie met onze jaarlijkse zomerbarbeque.

27-09 | Frank van der Putten | Inleiding inzake de stikstofproblematiek door Frank van der Putten van Accent Adviseurs gevolgd door een boeiende discussie over dit wel héél actuele onderwerp.

18-10 | Jaarlijkse excursie | Vanaf 18 oktober 2019 vond onze jaarlijkse excursie plaats, ditmaal naar Hamburg waar een formidabele stedenbouwkundige uitdaging ligt op het gebied van stedelijke herontwikkeling en nieuwbouw, maar ook van hergebruik van monumentaal erfgoed. De excursie onder leiding van Kai Michael Dietrich M.Sc.Urban Design van het bureau Manufacturing Cities was de moeite waard. Behalve leerzaam was het ook weer gezellig en goed voor de onderlinge contacten.

29-11 | Arjan van Heerebeek | Arjan van Heerebeek werkzaam bij ZLTO bespreekt actuele aspecten en ontwikkelingen in het agrarisch vastgoed.

13-12 | Eindejaarsdiner | Ons traditionele eindejaarsdiner vindt plaats op in een nader te bepalen restaurant.