Vastgoed_deKempen

WELKOM

BIJ VASTGOEDSOCIËTEIT
DE KEMPEN!

Het netwerk voor vastgoedprofessionals werkzaam in de Kempen, Noord-Brabant


NIEUWSGIERIG?

MAAK UW INTERESSE KENBAAR
Algemene Ledenvergadering 2017

2017-03-31

Tijdens de op 31 maart 2017 gehouden ledenvergadering werd besloten tot een roulerend bestuur. Daarbij werden Hans van Steensel tot voorzitter en Hub Verbeeten tot sekretaris/penningmeester benoemd. Voorts werd aan het aftredend bestuur décharge verleend over 2016 en werd de door het nieuwe bestuur voorgestelde begroting 2017 vastgesteld. Daarnaast werd gesproken over het jaarprogramma 2017. Door omstandigheden kon de geplande jaarexcursie niet door gaan.