Vastgoed_deKempen

WELKOM

BIJ VASTGOEDSOCIËTEIT
DE KEMPEN!

Het netwerk voor vastgoedprofessionals werkzaam in de Kempen, Noord-Brabant


NIEUWSGIERIG?

MAAK UW INTERESSE KENBAAR
Uit de Algemene Leden Vergadering 2019

2019-04-03

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 maart 2019 is door de aftredend voorzittter, Hans van Steensel, teruggekeken op een interessant en actief jaarprogramma 2018 met veel boeiende inleidingen en thema's.
Bovendien kon worden teruggezien op een bijzonder interessante excursie naar Schotland. Afgezien van de vaststelling van de Jaarrekening 2018 en de Begroting voor 2019, besloot de ledenvergadering nog onder dankzegging aan de huidige leden van het bestuur, Manfred Olgemöller te benoemen tot nieuwe voorzitter en mr. Pauline Wedemeijer tot nieuwe sekretaris/penningmeester.
We kijken weer uit naar een interessant jaarprogramma 2019 met vele interessante forumbijeenkomsten, een binnenland- en een buitenlandexcursie: waarschijnlijk naar Hamburg.