Vastgoed_deKempen

WELKOM

BIJ VASTGOEDSOCIËTEIT
DE KEMPEN!

Het netwerk voor vastgoedprofessionals werkzaam in de Kempen, Noord-Brabant


NIEUWSGIERIG?

MAAK UW INTERESSE KENBAAR

NIEUWS

 

Uit de Algemene Leden Vergadering 2019
2019-04-03

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 maart 2019 is door de aftredend voorzittter, Hans van Steensel, teruggekeken op een interessant en actief jaarprogramma 2018 met veel boeiende inleidingen en thema's.
Bovendien kon worden teruggezien op een bijzonder interessante excursie naar Schotland. Afgezien van de vaststelling van de Jaarrekening 2018 en de Begroting voor 2019, besloot de ledenvergadering nog onder dankzegging aan de huidige leden van het bestuur, Manfred Olgemöller te benoemen tot nieuwe voorzitter en mr. Pauline Wedemeijer tot nieuwe sekretaris/penningmeester.
We kijken weer uit naar een interessant jaarprogramma 2019 met vele interessante forumbijeenkomsten, een binnenland- en een buitenlandexcursie: waarschijnlijk naar Hamburg.


Excursie 2018 Schotland
2018-01-10

De kogel is door de kerk. Het organisatiecomité, bestaande uit Martijn van Gessel en Rob Beks, heeft besloten onze jaarlijkse excursie: dit jaar naar Schotland, te plannen van 25 tot en met 28 oktober 2018. Ons wachten de nodige prikkelende en inspirerende voorbeelden op het gebied van binnen- en buitenstedelijke ontwikkelingen!


Kerstdiner
2017-12-15

Ons jaarlijkse eindejaarsdiner werd dit maal gehouden bij Quatre Bras te Best. Goede keuken, leuke muziek en een prima ambience. Nagenoeg alle leden waren aanwezig. Was weer geslaagd.


Herontwikkeling Groot Bijstervelt, Oirschot
2017-11-24

De reguliere bijeenkomst van november werd op uitnodiging van een van onze leden: Cor van Beers, directeur VB2Vastgoed, gehouden op kasteel Groot Bijstervelt te Oirschot. In combinatie met een rondleiding door het monumentale complex, gaf Cor een boeiende inleiding omtrent de plannen voor de herontwikkeling van het voormalig klooster. Door de goede service van onze mobiele catering, werd het behalve interessant, ook nog heel gezellig.

Algemene Ledenvergadering 2017

2017-03-31

Tijdens de op 31 maart 2017 gehouden ledenvergadering werd besloten tot een roulerend bestuur. Daarbij werden Hans van Steensel tot voorzitter en Hub Verbeeten tot sekretaris/penningmeester benoemd. Voorts werd aan het aftredend bestuur décharge verleend over 2016 en werd de door het nieuwe bestuur voorgestelde begroting 2017 vastgesteld. Daarnaast werd gesproken over het jaarprogramma 2017. Door omstandigheden kon de geplande jaarexcursie niet door gaan.